Moscow Liga Pro

DateRHome v Away-
12/05 19:30 - Aleksandr Voronov v Vasily Dedov View
12/05 19:00 - Muhammed Ahmedzhanov v Pavel Perov View
12/05 18:30 - Aleksandr Korotkov v Aleksandr Voronov View
12/05 18:00 - Muhammed Ahmedzhanov v Vasily Dedov View
12/05 17:30 - Pavel Perov v Aleksandr Korotkov View
12/05 17:00 - Aleksandr Voronov v Muhammed Ahmedzhanov View
12/05 16:30 - Vasily Dedov v Aleksandr Korotkov View
12/05 16:00 - Pavel Perov v Aleksandr Voronov View
12/05 15:30 - Aleksandr Korotkov v Muhammed Ahmedzhanov View
- Vasily Dedov v Pavel Perov 0-0
12/05 14:00 - Anastasia Ziberova v Ekaterina Romanchenko 7-2
12/05 13:30 - Aminat Gergova v Irina Skachkova 7-11
12/05 13:00 - Irina Skachkova v Ekaterina Bespalova 10-8
12/05 12:30 - Anastasia Ziberova v Aminat Gergova 11-9
12/05 12:00 - Ekaterina Romanchenko v Irina Skachkova 7-3
12/05 11:30 - Anastasia Ziberova v Ekaterina Bespalova 10-8
12/05 11:00 - Aminat Gergova v Ekaterina Romanchenko 11-4
12/05 10:30 - Irina Skachkova v Anastasia Ziberova 7-9
12/05 10:00 - Ekaterina Bespalova v Ekaterina Romanchenko 7-9
12/05 09:30 - Aminat Gergova v Irina Skachkova 10-5
12/05 09:00 - Ekaterina Romanchenko v Anastasia Ziberova 2-11
12/05 08:15 - Ekaterina Bespalova v Aminat Gergova 9-9
12/05 07:30 - Roman Homenko v Aleksandr Frolov 8-4
12/05 07:06 - Bator Damdinov v Vladimir Shirokov 4-8
12/05 06:30 - Aleksandr Frolov v Bator Damdinov 10-8
12/05 06:00 - Roman Homenko v Vladimir Shirokov 12-10
12/05 05:30 - Bator Damdinov v Roman Homenko 9-11
12/05 05:00 - Aleksandr Frolov v Vladimir Shirokov 11-9
12/05 04:30 - Vladimir Shirokov v Bator Damdinov 9-10
12/05 04:00 - Roman Homenko v Aleksandr Frolov 11-7