Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Yurkov 11 7 11 1 9
Yan Zaharov 8 11 8 11 11