Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Kostiuk 9 11 7 6 0
Volodymyr Tuchkevych 11 5 11 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 1 - Volodymyr Tuchkevych won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 2 - Oleksandr Kostiuk won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 - Volodymyr Tuchkevych won 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 - Volodymyr Tuchkevych won 6-11