Pts

1 2 3 4 5
Viktor Kodola 13 11 11 0 0
Oleksandr Shpak 11 3 9 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Shpak
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Shpak
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Shpak
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Shpak
 • Game 1 - Viktor Kodola won 13-11
 • Game 2 Race to 3 - Viktor Kodola
 • Game 2 Race to 5 - Viktor Kodola
 • Game 2 Race to 7 - Viktor Kodola
 • Game 2 Race to 9 - Viktor Kodola
 • Game 2 - Viktor Kodola won 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Shpak
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Shpak
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Shpak
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Shpak
 • Game 3 - Viktor Kodola won 11-9