Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Levadniy 11 11 12 11 0
Evgeniy Pismenniy 9 1 14 8 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 1 - Oleksandr Levadnyi won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 2 - Oleksandr Levadnyi won 11-1
 • Game 3 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 3 - Yevhen Pysmennyi won 12-14
 • Game 4 Race to 3 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 4 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 Race to 7 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 4 Race to 9 - Oleksandr Levadnyi
 • Game 4 - Oleksandr Levadnyi won 11-8