Pts

1 2 3 4 5
Alexander Tkachenko 9 10 9 0 0
Evgeniy Pismenniy 11 12 11 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 - Yevhen Pysmennyi won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 2 - Yevhen Pysmennyi won 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 - Yevhen Pysmennyi won 9-11