Pts

1 2 3 4 5
Sergey Kharchenko 11 5 14 5 11
Artem Doroshenko 9 11 12 11 13