Pts

1 2 3 4 5
Yevhenii Honchar 11 9 10 8 0
Nikita Vilenchyts 7 11 12 10 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhenii Honchar
 • Game 1 Race to 5 - Yevhenii Honchar
 • Game 1 Race to 7 - Yevhenii Honchar
 • Game 1 Race to 9 - Yevhenii Honchar
 • Game 1 - Yevhenii Honchar won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Nikita Vilenchyts
 • Game 2 Race to 5 - Nikita Vilenchyts
 • Game 2 Race to 7 - Nikita Vilenchyts
 • Game 2 Race to 9 - Nikita Vilenchyts
 • Game 2 - Nikita Vilenchyts won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Nikita Vilenchyts
 • Game 3 Race to 5 - Nikita Vilenchyts
 • Game 3 Race to 7 - Yevhenii Honchar
 • Game 3 Race to 9 - Yevhenii Honchar
 • Game 3 - Nikita Vilenchyts won 10-12
 • Game 4 Race to 3 - Nikita Vilenchyts
 • Game 4 Race to 5 - Nikita Vilenchyts
 • Game 4 Race to 7 - Nikita Vilenchyts
 • Game 4 Race to 9 - Nikita Vilenchyts