Pts

1 2 3 4 5
Pavlo Zaderei 5 3 3 0 0
Evgeniy Voytenko 11 11 11 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yaroslav Voytenko
 • Game 1 Race to 5 - Pavlo Zaderei
 • Game 1 Race to 7 - Yaroslav Voytenko
 • Game 1 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 1 - Yaroslav Voytenko won 5-11
 • Game 2 Race to 3 - Yaroslav Voytenko
 • Game 2 Race to 5 - Yaroslav Voytenko
 • Game 2 Race to 7 - Yaroslav Voytenko
 • Game 2 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 2 - Yaroslav Voytenko won 3-11
 • Game 3 Race to 3 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 Race to 5 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 Race to 7 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 - Yaroslav Voytenko won 3-11