Mumbai 2022-01-16 08:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 2 Botero P Shroff P Trevor SP
01/15 19:36
-
01/16 08:51
2 Sky Storm Imtiaz A Sait Antony Raj S SP
01/15 19:36
-
01/16 08:51
3 1 Kamaria Karthik Ganapathy C S Jodha SP
01/15 19:36
-
01/16 08:51
4 Sentinel Karthik Ganapathy Bhawani Singh SP
01/15 19:36
-
01/16 08:51
5 Leto Imtiaz A Sait P S Kaviraj SP
01/15 19:36
-
01/16 08:51
6 Brazos M K Jadhav N S Parmar SP
01/15 19:36
-
01/16 08:51