Mumbai 2022-01-16 11:15

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Charming Star Narendra Lagad Dashrath Singh SP
01/15 19:36
-
01/16 11:29
2 Seminole Bezan Chenoy P S Kaviraj SP
01/15 19:36
2.750
01/16 11:29
3 2 Cherished P Shroff Kirtish Bhagat SP
01/15 19:36
2.750
01/16 11:29
4 Angels Trumpet Subhag Singh C S Jodha SP
01/15 19:36
-
01/16 11:29
5 Camden Town Imtiaz A Sait Antony Raj S SP
01/15 19:36
-
01/16 11:29
6 1 Full Of Grace Vishal Gaikwad S Zervan SP
01/15 19:36
-
01/16 11:29
7 Touch Of Faith Rehanullah Khan N S Parmar SP
01/15 19:36
-
01/16 11:29
8 Magical Rays S N Joshi N Nadeem SP
01/15 19:36
-
01/16 11:29
9 Silent Knight Ivor Fernandes A Prakash SP
01/15 19:36
-
01/16 11:29
10 3 Polaris Karthik Ganapathy Bhawani Singh SP
01/15 19:36
-
01/16 11:29
11 Sir Ramon Adil Dajee H Zeeshan SP
01/15 19:36
-
01/16 11:29