Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Ptitsyn 12 8 11 10 11
Dmitriy Batyuk 10 11 9 12 7