Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Korneev 11 11 3 8 11
Ilyas Shakirov 9 7 11 11 9