Pts

1 2 3 4 5
Vasily Shirshov 11 11 11 5 11
Artem Suntsov 6 9 13 11 3