Pts

1 2 3 4
Alexey Uvarov 11 11 7 11
Oleg Butorin 9 9 11 7