Map 1

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
ThunderTalk Gaming 55k 12 8 3 1 1
Team WE 46.4k 1 3 1 0 0

Map 2

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
ThunderTalk Gaming 18.2k 8 8 4 1 1
Team WE 11.1k 3 1 0 0 0
ThunderTalk Gaming ThunderTalk Gaming   Team WE
12 12
Kills
1 1
-5 -5
Gold
-5 -5
25 Assists 0

Player statistics

Name (ThunderTalk Gaming) LevelK/D/AMinions
Yang Ling 14 1/0/5 210
Huang Xiang 16 2/1/4 258
Zhi-Lin Su 13 2/0/7 173
Wang Ding 13 4/0/5 82
Son Woo-hyeon 16 3/0/4 283
Name (Team WE) LevelK/D/AMinions
Peng Jun-Jie 10 0/2/0 13
Jiang Zhi-Peng 13 0/3/0 168
Lei-Xin Yu 15 1/3/0 250
Jin Han 14 0/3/0 291
Han-Wei Su 14 0/1/0 257
ThunderTalk Gaming ThunderTalk Gaming   Team WE
8 8
Kills
3 3
-5 -5
Gold
-5 -5
23 Assists 7

Player statistics

Name (ThunderTalk Gaming) LevelK/D/AMinions
Yang Ling 14 2/1/5 197
Huang Xiang 16 0/0/6 259
Zhi-Lin Su 12 2/1/5 12
Wang Ding 15 2/0/4 317
Son Woo-hyeon 16 2/1/3 268
Name (Team WE) LevelK/D/AMinions
Peng Jun-Jie 14 0/1/3 5
Jiang Zhi-Peng 12 2/3/1 158
Lei-Xin Yu 15 0/2/0 250
Jin Han 14 0/1/1 315
Han-Wei Su 15 1/1/2 223

Events

 • Map 1 - 00:00:42 - 1st Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 1 - 00:06:13 - 1st Dragon (9) - Team WE
 • Map 1 - 00:06:16 - 2nd Dragon Spawned (Cloud)
 • Map - 00:07:37 - 1st Blood - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:09:05 - 1st Rift Herald Slain - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:10:49 - 1st Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:11:16 - 2nd Dragon (5) - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:13:19 - 3rd Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 1 - 00:15:18 - 2nd Rift Herald Slain - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:15:51 - 2nd Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:16:35 - 3rd Dragon (4) - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:17:51 - 3rd Tower - Team WE
 • Map 1 - 00:17:59 - 4th Tower - Team WE
 • Map 1 - 00:18:03 - 4th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 1 - 00:18:25 - 5th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:22:01 - 4th Dragon (4) - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:22:04 - Race to 5 Kills - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:22:13 - 5th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 1 - 00:22:34 - 1st Baron - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:23:23 - 6th Tower - Team WE
 • Map 1 - 00:24:34 - 7th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:24:47 - 8th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:26:49 - Race to 10 Kills - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:27:09 - 9th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:27:13 - 1st Inhibitor - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:27:20 - 10th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - 00:27:21 - 11th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 1 - Winner - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:01:22 - 1st Dragon Spawned (Mountain)
 • Map - 00:05:59 - 1st Blood - Team WE
 • Map 2 - 00:06:18 - 1st Dragon (4) - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:06:21 - 2nd Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 2 - 00:08:47 - 1st Rift Herald Slain - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:11:20 - 2nd Dragon (9) - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:11:23 - 3rd Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 2 - 00:15:06 - 2nd Rift Herald Slain - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:15:15 - 1st Tower - Team WE
 • Map 2 - 00:16:17 - 3rd Dragon (5) - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:16:25 - 4th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 2 - 00:18:15 - 2nd Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:18:49 - 3rd Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:20:01 - 1st Baron Spawned
 • Map 2 - 00:21:17 - 4th Dragon (5) - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:21:20 - 5th Dragon Spawned (Elder)
 • Map 2 - 00:23:35 - 4th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:23:47 - 1st Baron - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:24:33 - 5th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:24:57 - 6th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:27:38 - Race to 5 Kills - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:28:00 - 7th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:28:03 - 1st Inhibitor - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:28:10 - 8th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - 00:28:13 - 9th Tower - ThunderTalk Gaming
 • Map 2 - Winner - ThunderTalk Gaming

Extra

 • Best of Sets: 3