Pts

1 2 3 4 5
Aleksander Dzyabura 7 11 6 12 11
Vladyslav Ivanchatenko 11 8 11 10 6