Pts

1 2 3 4 5
Nazarii Sydorak 11 8 11 10 8
Nazar Kasianyk 8 11 6 12 11