Pts

1 2 3
Yuryi Shchepanskyi 10 5 11
Volodymyr Plishylo 12 11 13