Vladimir Svoboda 2-3 Zbynek Vyskocil 2023-03-20 11:20

Stadium: Czech 3

Pts

1 2 3 4 5
Vladimir Svoboda 5 6 11 11 4
Zbynek Vyskocil 11 11 8 8 11