Pts

1 2 3 4 5
Yevhen Masko 11 11 2 8 9
Yevhenii Honchar 9 9 11 11 11