Pts

1 2 3 4
Yaroslav Kravets 11 5 9 3
Nazarii Hrytsyienko 7 11 11 11