Pts

1 2 3 4
Yaroslav Kravets 13 6 5 5
Bohdan Kohut 11 11 11 11