Pts

1 2 3 4
Volodymyr Kaidakov 10 11 14 11
Volodymyr Ivasiv 12 6 12 10