Pts

1 2 3
Volodymyr Korobko 7 5 6
Volodymyr Ivasiv 11 11 11