Pts

1 2 3 4
Mykhailo Potapov 11 9 8 4
Vasyl Moshovskyi 9 11 11 11