Kolkata 2023-11-17 09:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Pal Cha B Reddy Rupal Singh SP
11/16 13:37
-
11/17 09:03
2 3 Tenn Shyam S Habbu Vinay Jaiswal SP
11/16 13:37
-
11/17 09:03
3 Whistle Blower Shafiq Khan Shezad Khan SP
11/16 13:37
-
11/17 09:03
4 Dubai Dunes P Quinn Sujit Kr Paswan SP
11/16 13:37
-
11/17 09:03
5 Tres Bien Javed Khan Afzal Khan SP
11/16 13:37
-
11/17 09:03
6 2 Toussaint Sanjay Kolse Neeraj Rawal SP
11/16 13:37
5.000
11/17 09:03
7 Swift Lady Rutherford Alford Kuldeep Singh SP
11/16 13:37
-
11/17 09:03
8 1 White Roses S S Attaollahi Akshay Kumar SP
11/16 13:37
-
11/17 09:03
9 Kindred Spirit Rajesh Narredu Nikhil Naidu SP
11/16 13:37
4.000
11/17 09:03
10 Magnite Shyam S Habbu Shrikant Kamble SP
11/16 13:37
-
11/17 09:03
11 Tender Heart Vikash Jaiswal P Tejeshwar SP
11/16 13:37
-
11/17 09:03