Sebastian Sobczyk 3-2 Piotr Zwolinski 2023-11-16 14:05

Stadium: Poland 2

Pts

1 2 3 4 5
Sebastian Sobczyk 8 11 9 11 11
Piotr Zwolinski 11 7 11 7 9