MoneyMakers   Team Klee
20 20
Kills
44 44
64374 64374
Net Worth
81616 81616
43 Assists 119

Player statistics

Name (MoneyMakers) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
. . 23 9/4/7 340 16 20155
tv mannikofc 18 4/11/6 225 11 12534
Nikita Grinkevich 19 3/10/5 237 12 14982
Danil Shehovtsov 19 2/9/15 151 6 10978
Semion Krivulya 17 2/11/10 36 1 5725
Name (Team Klee) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
. . 21 3/6/34 51 3 10380
Kiyalbek Tayirov 24 10/3/13 369 18 18871
destroyed 24 9/3/24 306 2 20058
Nikita Bochko 23 12/1/23 234 6 21744
Bakyt Emilzhanov 20 10/7/25 76 1 10563
MoneyMakers   Team Klee
15 15
Kills
30 30
49439 49439
Net Worth
81656 81656
30 Assists 70

Player statistics

Name (MoneyMakers) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
. . 19 7/7/6 254 6 15764
tv mannikofc 18 1/6/5 263 7 11761
Nikita Grinkevich 16 3/4/5 214 5 11275
Danil Shehovtsov 15 2/6/10 46 6 6343
Semion Krivulya 12 2/7/4 35 0 4296
Name (Team Klee) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
. . 17 3/6/18 24 1 7241
Kiyalbek Tayirov 23 5/1/5 356 25 23427
destroyed 21 9/3/17 204 19 18747
Nikita Bochko 22 9/0/11 352 11 19131
Bakyt Emilzhanov 17 4/6/19 182 2 13110

Pts

1 2 T
20 16 0
45 30 2

Extra

  • Best of Sets: 3