Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Bilobrov 11 3 12 6 11
Mykhailo Sokur 7 11 10 11 5