Pts

1 2 3
Oleksandr Zhyrnov 11 11 11
Mykhailo Sokur 4 8 7