Pts

1 2 3 4
Rostyslav Fylypiv 4 3 11 7
Oles Kotsyumbas 11 11 8 11