Pts

1 2 3
Oles Kotsyumbas 11 11 11
Volodymyr Ivasiv 8 8 9