Results

Liga Pro 08/01 07:45 - Vitalii Bazilevskii v Konstantin Nosov W 3-2
Liga Pro 08/01 07:15 - Sergey Khomutov v Vitalii Bazilevskii L 3-2
Liga Pro 08/01 06:15 - Vitalii Bazilevskii v Konstantin Nosov W 3-0
Liga Pro 08/01 05:15 - Danila Andreev v Vitalii Bazilevskii L 3-1
Liga Pro 07/31 07:45 - Konstantin Nosov v Vitalii Bazilevskii L 3-2
Liga Pro 07/31 07:15 - Konstantin Olshakov v Vitalii Bazilevskii L 3-0
Liga Pro 07/31 06:15 - Vitalii Bazilevskii v Konstantin Nosov W 3-1
Liga Pro 07/31 05:15 - Yuri Gavrilov v Vitalii Bazilevskii L 3-1
Liga Pro 07/30 15:45 - Vitalii Bazilevskii v Konstantin Olshakov W 3-2
Liga Pro 07/30 15:15 - Vitalii Bazilevskii v Ivan Tolmachev L 1-3
Liga Pro 07/30 13:45 - Vitalii Bazilevskii v Anatoly Batalov W 3-2
Liga Pro 07/30 12:45 - Konstantin Olshakov v Vitalii Bazilevskii W 0-3