Results

Setka Cup 02/23 20:05 - Ruslan Serhyenko v Vladislav Kovalenko L 3-2
Setka Cup 02/23 19:05 - Vitalii Ryndia v Vladislav Kovalenko W 0-2
Setka Cup 02/23 17:35 - Vitalii Sydorenko v Vladislav Kovalenko L 3-2
Setka Cup 02/23 15:35 - Yurii Reva v Vladislav Kovalenko W 2-3
Setka Cup 02/23 13:35 - Vitalii Peltek v Vladislav Kovalenko L 3-0
Setka Cup 02/22 20:05 - Vladislav Kovalenko v Ruslan Serhyenko L 1-3
Setka Cup 02/22 18:05 - Vitalii Ryndia v Vladislav Kovalenko W 1-3
Setka Cup 02/22 17:05 - Vladislav Kovalenko v Yurii Reva W 3-2
Setka Cup 02/22 16:05 - Vitalii Sydorenko v Vladislav Kovalenko L 3-2
Setka Cup 02/22 14:35 - Vladislav Kovalenko v Vitalii Peltek L 2-3
Setka Cup 02/15 19:35 - Vladislav Kovalenko v Vitalii Sydorenko L 0-3
Setka Cup 02/15 18:05 - Vladislav Kovalenko v Andrii Shcherbak W 3-2