Oleg Gavrilyuk Oleg Gavrylyuk

Results

TT Cup Ukraine 11/22 20:45 - Oleg Gavrylyuk v Viktor Kotov W 3-1
TT Cup Ukraine 11/22 19:35 - Oleg Gavrylyuk v Viktor Kotov W 3-2
TT Cup Ukraine 11/22 18:25 - Oleksandr Mykhalus v Oleg Gavrylyuk W 0-3
TT Cup Ukraine 11/22 16:40 - Oleg Shevchuk v Oleg Gavrylyuk L 3-2
TT Cup Ukraine 11/22 14:55 - Mykola Treshchetka v Oleg Gavrylyuk W 0-3
TT Cup Ukraine 11/21 20:45 - Oleksandr Mykhalus v Oleg Gavrilyuk W 1-3
TT Cup Ukraine 11/21 17:50 - Viktor Kotov v Oleg Gavrylyuk W 0-3
TT Cup Ukraine 11/21 17:15 - Oleg Gavrylyuk v Oleksandr Mykhalus L 1-3
TT Cup Ukraine 11/21 16:05 - Mykola Treshchetka v Oleg Gavrylyuk W 1-3
TT Cup Ukraine 11/21 14:55 - Oleg Gavrylyuk v Oleg Shevchuk L 2-3
TT Cup Ukraine 10/17 19:45 - Oleg Gavrylyuk v Dmytro Lohosha W 3-0
TT Cup Ukraine 10/17 18:35 - Oleg Gavrylyuk v Dmytro Lohosha W 3-1