Fixtures

Kasamatsu 04/19 03:05 3 Kasamatsu vs View
Kasamatsu 04/19 03:40 4 Kasamatsu vs View
Kasamatsu 04/19 04:10 5 Kasamatsu vs View
Kasamatsu 04/19 04:40 6 Kasamatsu vs View
Kasamatsu 04/19 05:10 7 Kasamatsu vs View
Kasamatsu 04/19 05:45 8 Kasamatsu vs View

Results

JPN Kasamatsu 04/19 02:30 2 Kasamatsu v View
JPN Kasamatsu 04/19 01:55 1 Kasamatsu v View
JPN Kasamatsu 04/18 08:00 12 Kasamatsu v View
JPN Kasamatsu 04/18 07:25 11 Kasamatsu v View
JPN Kasamatsu 04/18 06:50 10 Kasamatsu v View
JPN Kasamatsu 04/18 06:15 9 Kasamatsu v View
JPN Kasamatsu 04/18 05:40 8 Kasamatsu v View
JPN Kasamatsu 04/18 05:10 7 Kasamatsu v View
JPN Kasamatsu 04/18 04:40 6 Kasamatsu v View
JPN Kasamatsu 04/18 04:10 5 Kasamatsu v View
JPN Kasamatsu 04/18 03:40 4 Kasamatsu v View
JPN Kasamatsu 04/18 03:05 3 Kasamatsu v View