Results

WTT Feeder Otocec MD 06/24 15:35 - Cho/Jang v Togami/Yoshimura L 3-2
WTT Feeder Otocec MD 06/23 11:35 - Togami/Yoshimura v Kenzhigulov/Kurmangaliyev W 3-0
WTT Feeder Ototec MD Quals 06/22 09:35 - Togami/Yoshimura v Olah/Naumi W 3-1
WTT Feeder Ototec MD Quals 06/20 11:15 - Badowski/Dyjas v Togami/Yoshimura W 1-3