Pts

1 2 3
Sergey Zavinskiy 11 12 11
Dmitriy Yurkov 9 10 7