Pts

1 2 3 4
Mikhail Gusev 11 11 12 11
Nikita Bespalov 7 7 14 9