Pts

1 2 3 4 5
Ruslan Tolstykh 13 3 11 9 12
Volodymyr Vasiukov 11 11 8 11 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 1 Race to 9 - Ruslan Tolstykh
 • Game 1 - Ruslan Tolstykh won 13-11
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 2 - Volodymyr Vasiukov won 3-11
 • Game 3 Race to 3 - Ruslan Tolstykh
 • Game 3 Race to 5 - Ruslan Tolstykh
 • Game 3 Race to 7 - Ruslan Tolstykh
 • Game 3 Race to 9 - Ruslan Tolstykh
 • Game 3 - Ruslan Tolstykh won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 4 - Volodymyr Vasiukov won 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Ruslan Tolstykh
 • Game 5 Race to 5 - Ruslan Tolstykh
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 5 Race to 9 - Volodymyr Vasiukov
 • Game 5 - Ruslan Tolstykh won 12-10