Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Kugurushev 7 11 11 6 11
Igor Zemit 11 7 6 11 13