Pts

1 2 3
Denys Pesternikov 5 9 8
Nazarii Hrytsyienko 11 11 11