Piotr Odelski 2-3 Karol Guzy 2023-11-16 15:00

Stadium: Poland 3

Pts

1 2 3 4 5
Piotr Odelski 11 8 4 11 11
Karol Guzy 7 11 11 2 13