Pts

1 2 3 4
Artem Yurkov 10 11 8 9
Vladyslav Mishchenko 12 9 11 11