Results

TT Elite Series 07/21 16:35 - Jakub Witkowski v Grzegorz Poliniewicz W 3-2
TT Elite Series 07/21 15:00 - Jakub Witkowski v Maciej Nowalinski L 0-3
TT Elite Series 07/21 13:50 - Jakub Witkowski v Tomasz Filbrandt L 1-3
TT Elite Series 07/21 12:15 - Jakub Witkowski v Piotr Maruszak W 3-1
TT Elite Series 07/21 11:00 - Jakub Witkowski v Konrad Staszczyk L 1-3
TT Elite Series 07/20 21:55 - Krzysztof Wloczko v Jakub Witkowski L 3-2
TT Elite Series 07/20 21:10 - Maciej Nowalinski v Jakub Witkowski W 0-3
TT Elite Series 07/20 20:25 - Jakub Witkowski v Tomasz Filbrandt L 1-3
TT Elite Series 07/20 18:50 - Jakub Witkowski v Karol Wisniewski W 3-1
TT Elite Series 07/20 18:00 - Konrad Staszczyk v Jakub Witkowski W 1-3
TT Elite Series 07/20 16:15 - Sebastian Baran v Jakub Witkowski W 1-3
TT Elite Series 07/20 15:25 - Krzysztof Guminski v Jakub Witkowski W 0-3