Results

TT Elite Series 09/21 15:55 - Mateusz Zagajewski v Piotr Chlodnicki W 0-3
TT Elite Series 09/21 15:05 - Krzysztof Kapik v Piotr Chlodnicki L 3-2
TT Elite Series 09/21 14:20 - Piotr Chlodnicki v Wojciech Gluszek W 3-1
TT Elite Series 09/21 12:45 - Piotr Chlodnicki v Piotr Sudol W 3-0
TT Elite Series 09/21 11:55 - Tomasz Filbrandt v Piotr Chlodnicki L 3-1
TT Elite Series 09/20 16:35 - Piotr Chlodnicki v Michal Murawski L 0-3
TT Elite Series 09/20 15:00 - Piotr Chlodnicki v Artur Daniel L 1-3
TT Elite Series 09/20 13:50 - Piotr Chlodnicki v Jakub Seibert L 0-3
TT Elite Series 09/20 12:15 - Piotr Chlodnicki v Grzegorz Felkel L 0-3
TT Elite Series 09/20 11:00 - Piotr Chlodnicki v Maciej Podsiadlo L 0-3
TT Elite Series 09/20 04:00 - Jakub Witkowski v Piotr Chlodnicki L 3-0
TT Elite Series 09/20 03:10 - Konrad Staszczyk v Piotr Chlodnicki W 2-3