Results

Setka Cup 10/24 10:45 - Viktor Yevtodii v Oleg Kolivay L 3-2
Setka Cup 10/24 09:15 - Andrii Skliarenko v Oleg Kolivay L 3-0
Setka Cup 10/24 07:15 - Oleksandr Alieksieev v Oleg Kolivay W 2-3
Setka Cup 10/24 05:15 - Ilya Parnyvoda v Oleg Kolivay L 3-2
Setka Cup 10/23 19:15 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay W 0-3
Setka Cup 10/23 18:15 - Oleksandr Alieksieev v Oleg Kolivay L 3-2
Setka Cup 10/23 16:45 - Andrii Skliarenko v Oleg Kolivay W 2-3
Setka Cup 10/23 14:45 - Viktor Yevtodii v Oleg Kolivay L 3-1
Setka Cup 10/23 12:45 - Ilya Parnyvoda v Oleg Kolivay L 3-0
Setka Cup 10/22 12:10 - Oleg Kolivay v Oleksandr Strutynskyi L 1-3
Setka Cup 10/22 10:10 - Serhii Mishchenko v Oleg Kolivay L 3-0
Setka Cup 10/22 07:10 - Oleg Kolivay v Dmytro Chernyshov L 1-3