Results

Setka Cup 06/20 19:55 - Spartak Abalmaz v Oleksandr Mishchenko L 0-3
Setka Cup 06/20 17:55 - Pavel Plakushchyi v Spartak Abalmaz L 3-0
Setka Cup 06/20 16:55 - Spartak Abalmaz v O Volo Kovalchuk W 3-1
Setka Cup 06/20 15:55 - Serhii Chelpanov v Spartak Abalmaz L 3-2
Setka Cup 06/20 14:25 - Spartak Abalmaz v O Hryho Kovalchuk W 3-0
Setka Cup 06/20 03:55 - Spartak Abalmaz v O Hryho Kovalchuk W 3-2
Setka Cup 06/20 01:55 - Serhii Chelpanov v Spartak Abalmaz W 1-3
Setka Cup 06/20 00:55 - Spartak Abalmaz v Oleksandr Mishchenko L 1-3
Setka Cup 06/19 23:55 - O Volo Kovalchuk v Spartak Abalmaz L 3-2
Setka Cup 06/19 22:25 - Spartak Abalmaz v Pavel Plakushchyi W 3-2
Setka Cup 06/15 19:55 - Dmytro Rehotun v Spartak Abalmaz L 3-2
Setka Cup 06/15 18:55 - Yurii Kurishchenko v Spartak Abalmaz W 2-3