Results

UK Open 2024 03/01 16:05 9 Matthew Dennant v Scott Mitchell 5-6
UK Open 2024 03/01 13:15 8 Matthew Dennant v Danny van Trijp 6-1
UK Open 2024 03/01 11:55 7 Matthew Dennant v Jeffrey de Graaf 6-4
Players Championship 2 2024 02/13 13:00 57 Chris Dobey v Matthew Dennant 6-1
Players Championship 1 2024 02/12 14:40 6 Gerwyn Price v Matthew Dennant 6-2
Modus Super Series Champions Week 11/03 16:30 - Matthew Dennant v Anton Ostlund 4-3
Modus Super Series Champions Week 11/03 16:00 - Matt Clark v Matthew Dennant 0-4
Modus Super Series Champions Week 11/03 15:30 - Matthew Dennant v Sebastian Bialecki 2-4
Modus Super Series Champions Week 11/03 14:40 - Jim McEwan v Matthew Dennant 4-1
Modus Super Series Champions Week 11/03 13:45 - Matthew Dennant v Steve West 4-1
Modus Super Series Champions Week 11/02 16:40 - Steve West v Matthew Dennant 1-4
Modus Super Series Champions Week 11/02 15:55 - Matthew Dennant v Jim McEwan 0-4